Polityka prywatności

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych jest: MATT Maciej Stachulski z siedzibą w Kolonia Jaktorów, ul. Dobra 2, 96-313, NIP: 5242348301 (dalej jako „Matt”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie wytarzania, dystrybucji maszyn, akcesoriów, śrutu, ich sprzedaży,
 • świadczenia usług, marketingu przedsiębiorstwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • realizacji projektów unijnych,
 • zatrudnienia w Matt,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Kiedy Matt zbiera Twoje dane osobowe

 • W sytuacji, w której kontaktujesz się z działem obsługi klienta, możemy zwrócić się o podanie nam informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz informacji o produkcie, w sprawie którego się kontaktujesz.
 • Jeżeli kontaktujesz się z działem obsługi klienta, wszelka komunikacja będzie transmitowana za pośrednictwem naszych systemów.

Matt będzie wykorzystywać zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia usług, w tym umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży a także możliwości wymiany urządzenia, śrutu lub innych produktów z ofert Matt,
 • podejmowania działań związanych z zobowiązaniami gwarancyjnymi lub z tytułu rękojmi za wady, takimi jak naprawy, zwroty i wymiany produktów,
 • podejmowania działań promocyjnych i przekazywania komunikatów handlowych w drodze bezpośredniej komunikacji marketingowej, o ile udzieliłeś na to odrębnej zgody,
 • prowadzenia analizy naszych produktów i usługi, po to aby umożliwić nam lepsze zrozumienie naszych Klientów i ich potrzeb, w celu oferowania odpowiednich informacji, produktów lub usług,
 • zbierania opinii na temat naszych produktów i usług, a także w celu przeprowadzania ankiet wśród naszych Klientów, na podstawie Twojej odrębnej zgody (jeżeli była ona wymagana),
 • zapewnienia zgodności z wymogami prawa oraz w celach związanych z postępowaniami prawnymi
 • zapewnienia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Matt lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych, partnerów biznesowych lub Klientów.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa i uzasadnionego celu.
Jesteś dysponentem swoich danych osobowych. Masz prawo żądać przedstawienia szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje zostały przez nas zebrane, a także żądać usunięcia lub poprawienia jakichkolwiek nieścisłości. Masz również prawo sprzeciwić się lub żądać ograniczenia przetwarzania, udostępniania lub przekazywania Twoich danych osobowych, jak również żądać podania Twoich danych osobowych, które zebraliśmy, tak abyś mógł wykorzystać je do własnych celów. Twoje żądanie usunięcia danych osobowych nie będzie jednak zrealizowane, jeżeli do przetwarzania Twoich danych zobowiązują nas obowiązujące przepisy.

Zakres podmiotowy

Matt ujawnia informacje Użytkownika wewnątrz swojej organizacji wyłącznie osobom, którym są one niezbędne, by dostarczać usługi lub realizować żądania Użytkownika.